dandelion-923221_1280

En av Sann Utvecklings värdegrunder är omtanke och det genomsyrar de tjänster som erbjuds. Denna vecka handlar Sann Utvecklings inlägg på hemsidan och sociala medier om just omtanke. Omtanke handlar inte bara om att bry sig om andra. Minst lika viktigt är det att ha omtanke om sig själv.

Det finns de personer som har väldigt lätt för att känna av hur andra mår. Om de möter en person som mår dåligt, kan de “ta in känslorna” från den personen och själva må dåligt. Detta är ett av kännetecken för s.k. högkänsliga personer, HSP (Highly Sensitive Person). Högkänsliga personlighetsdrag är en tillgång, både för personen själv och för personer i omgivningen, och ingen belastning; särskilt efter insikt om personlighetsdraget och kunskap om hur det kan användas på bästa sätt. i Prevents artikel “Låt inte andras känslor styra ditt jobb” finns nyttig information och tips både för de som möter högkänsliga personer och för de som själva är högkänsliga. Visa omtanke om varandra och om er själva!