Coaching

För framgångsrikt och hållbart ledarskap & självledarskap!

Vad är samtalscoaching?

 • Coaching är ett förhållningssätt och en metod där coachen lyssnar på ditt behov, är närvarande och ställer kraftfulla frågor till dig för att du själv ska komma till insikt och finna de svar du söker.
 • Coaching utgår från att du är kompetent nog att ta ansvar för ditt eget liv och därför själv vet vad som är bäst för dig
 • Coaching är ett effektivt sätt att komma över dina hinder och nå dina personliga mål

Coaching hos Sann Utveckling

Ditt mål och ditt behov är utgångspunkten för coachingen, därför anpassas både upplägg och innehåll efter ditt önskemål. Sann Utvecklings coaching går på djupet för hållbart och framgångsrikt ledarskap & självledarskap. Vi arbetar därför tillsammans med din utveckling under flera tillfällen. Uppläggen ser olika ut beroende på om du som kund är privatperson eller organisation (se klickbara knappar längre ner). På övergripande nivå kan innehållet i coachingen se ut på följande sätt (men anpassas som sagt).

Den traditionella “rena” coachingen blandas, om så önskas, med vägledning, råd och övningar som kan passa i din situation för att du ska få ut maximalt av samtalet. Samtidigt är det viktigt att inga metoder, verktyg eller råd “tvingas” på dig. Du möts där du befinner dig just nu och allt anpassas därefter.

Inledande samtal

Tillsammans utreder vi ditt nuläge, behov och långsiktiga mål samt sätter ramen för våra träffar.

Anpassad coaching

Under ett visst antal tillfällen får du coaching anpassat efter ditt behov. Om du önskar kan den kompletteras med vägledning och konkreta tips. Frågor och övningar används på sätt som gör att du får tillgång till dina inre svar, utifrån både hjärta och hjärna.

Sammanfattning

Vi avslutar med en sammanfattning och handlingsplan för att du ska kunna förankra dina insikter i vardagen och få hållbar förändring.

Områden för coaching

Sann Utveckling erbjuder coaching inom ledarskap & självledarskap, d.v.s. hur du leder dig själv och andra framgångsrikt. Det är ett brett område. Nedan är 3 exempel på vanliga coachområden hos Sann Utveckling tillsammans med exempel på vad sådan coaching/vägledning kan innehålla. Låt dig inte begränsas av exemplen, som är just exempel. Dessutom finns oftast en gemensam nämnare som hindrar dig från att använda din fulla potential på rätt sätt.

Stresshantering

Vi utreder:

 • Vad som stressar
 • Hinder för lugn
 • Medvetenhet om nuvarande förhållningssätt och vanor
 • Lämpliga övningar/verktyg för stresslindring
 • Struktur och vanor för nya rutiner

Vanligt resultat:

Motivation och nya vanor för lugn och effektivitet

Talent Management

Vi utreder:

 • Nuvarande kompetens
 • Unika styrkor och egenskaper
 • Kärnvärden och drivkrafter
 • Karriärmål
 • Ideala arbetsuppgifter
 • Kompetensutveckling

Vanligt resultat:

Tydlighet, mod, energi och plan för önskat mål

Ledarskap

Vi utreder:

 • Upplevda begränsningar och hur det
  begränsar
 • Unika styrkor och ledarstil
 • Önskade mål
 • Behov
 • Inre och yttre kommunikation

Vanligt resultat:
Tydlighet, Motivation, Kraft och Verktyg

 

Din coach

Coaching/vägledning utförs av mig Maria Bouvin, som:

 • är diplomerad coach genom utbildning ackrediterad av ICF (International Coach Federation)
 • gått fördjupad coachutbildning, “Life Coach Holistic”
 • har bakgrund som jurist
 • brinner för sin egen och din utveckling, m.h.a. både intellekt och intuition

Jag möter dig där du är och anpassar samtalet och metoder efter ditt behov och önskemål.

Coachingen/vägledningen sker i ömsesidigt förtroende och självklart tillämpas tystnadsplikt.

“Samtalen med Maria bidrog i hög grad till att jag kom i kontakt med mitt inre och påbörjade resan mot mitt mål. Kloka frågor, vänlighet och hög inkänning präglade våra samtal. Jag kan varmt rekommendera Maria Bouvin på Sann Utveckling i Väst!” /Linda

“Maria utmanade mig i mina tankar och fick mig att börja fundera på vad som är viktigt och handla. Maria har ett mycket proffsigt bemötande, är lyhörd och genomför sina samtal med intresse och kärlek för den enskilda människan. Hon har stort inre mod som smittar av sig….” / Lena

“Marias coachning gav mig mycket! Det fick mig att ta ett stort steg i rätt riktning mot mitt mål. Det fick mig att förändra mitt tänk, att tänka klart och att tänka nytt! Något jag varmt kan rekommendera!” /Helen

Coaching erbjuds för både privatpersoner och företagskunder

Både du som privatperson och du som företagskund kan få coaching hos Sann Utveckling.

Privatkund

Vilka utmaningar har du? Vart vill du nå? Genom kraftfulla frågor blandat med vägledning och verktyg använder du ditt ledarskap för att ta du dig närmare ditt mål! 

Företagskund

Behöver du eller din medarbetare stöd i det personliga ledarskapet för både bättre prestation och välmående? Vi hittar ett upplägg där både beställare och medarbetare blir nöjd! 

Webbkurser med coaching

Du har väl inte missat Sann Utveckings webbkurser! Webbkurserna kan göras när det passar dig och där det passar dig! I webbkurserna får du också coaching.

Till webbkurserna!

Kontakta Sann Utveckling

9 + 14 =

Share This: