Chefsstöd

Stöd i form av ett “bollplank” för dig som VD, HR-ansvarig eller liknande

 

 

Coaching

Coachning, rådgivning och verktyg för stöd i din vardag 

 För dig som ledare

 – som vill ha ett kontinuerligt och långsiktigt bollplank och stöd i din ledarroll och där du kan bolla frågor med en utomstående för nya perspektiv

Chefsstöd genom coaching online eller fysiskt

Tänk dig att det finns ett bollplank som alltid finns där för dig som ledare och för dina medarbetare när behovet uppkommer.  Tänk dig att detta bollplank vet vad du går igenom, har kunskap och erfarenhet av ledarskap, HR, kommunikation, omställningar, omorganisationer, arbetsmiljö, stress, förhandlingar, affärsfrågor, högpresterande roller och branscher och mycket mer. Tänk dig att detta bollplank självklart aldrig talar om för någon annan vad som sägs i samtalen. Tänk att det finns!

Chefsstöd för VD, HR och andra ledare

Kontinuerligt stöd i din vardag

Exempel på frågeställningar du kan ta upp i ditt löpande abonnemang för coachning online.

– Du vet inte hur du ska hantera osäkerhet och nya frågeställningar p.g.a. Covid-19. Medarbetarna är oroliga och verksamheten är svårplanerad. Du vill ha ett oberoende bollplank med nya perspektiv. 

– Du har för mycket på ditt bord och behöver hjälp att prioritera vart du ska lägga din tid och energi för bäst resultat

– Det finns en medarbetare i verksamheten som inte presterar som kan förväntas. Du vill bolla frågor kring bemötande och svåra samtal.

– Du når inte fram till en av dina medarbetare (över- eller underordnad) och undrar hur ni ska kunna förstå varandra.

– Du är ny i din roll och vill ha löpande stöd för att komma till din rätt, skapa bra resultat och må bra under tiden.

Ledare med inre och yttre framgång

Coachning online eller fysiskt – hur går det till? 

Startdatum: När som helst

Slutdatum: När du önskar, men minst 6 månader rekommenderas för att få kontinuitet och för att se att de positiva förändringarna ger effekt i rollen och verksamheten.

Plats: Online via videolänk (zoom) eller fysiskt. 

Upplägg: Vi startar med en kartläggning som utmynnar i en behovsanalys och åtgärdsplan. Därefter får du offert och väljer hur du vill gå vidare. Vi tar fram ett upplägg som passar dig. Abonnemanget kan användas för dig enskilt som ledare eller till flera ledare eller medarbetare. Du får ett utomstående och oberoende bollplank och samtalsstöd med stor flexibilitet.  

Investering: offert beroende på upplägg och antal användare.

Prova på? Självklart kan du eller någon annan medarbetare prova på ett enstaka tillfälle innan du köper ett abonnemang

 

Exempel på resultat 

VD fick hjälp att lägga tid och energi på rätt saker och samtalen bidrog till tydligare struktur för VD:n och organisationen samt organisatoriska förändringar – innebärande ökad effektivitet

HR-ansvariga fick struktur och verktyg för medarbetarsamtal samt utbildning i coachande förhållningssätt, svåra samtal och tips kring ledarskap och kommunikation – som ledde till tryggare ledare och nöjdare medarbetare. 

Personalansvarig fick löpande coaching och verktyg för att dels själv arbeta mer effektivt och känna ökat lugn samt dels bemöta och leda olika medarbetare i olika utmaningar; något som skapat både ökad effektivitet och trivsel

Ledningsgrupp fick stöd för tydlig riktning och mål för verksamheten, tillsammans med värderingar som grund för kulturarbete

Företagsledare fick hjälp att skapa tydligt tjänsteerbjudande i företaget, handlingsplan och ökad omsättning. 

Anmäl intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan så blir du kontaktad. Då kan ställa dina frågor om hur det går till, hur man börjar och mer om innehåll och upplägg. 

Ange “Chefsstöd” i meddelanderutan.

5 + 14 =

Skicka in din fråga!

15 + 5 =