Utvecklingsprogram

 för ledares, medarbetares och organisationens välmående och framgång!

 

 

Utifrån de utmaningar som är vanliga hos mina kunder och de verktyg jag använt med framgång erbjuder Sann Utveckling 4 unika paket för individuell personlig & professionell utveckling. Självklart anpassas närmare innehåll utifrån var du/individen befinner dig/sig och unikt behov. Se paketen som en utgångspunkt. En ram att hålla i, men med fritt spelutrymme. 

Sant Ledarskap

– med fokus på dig, ditt ledarskap och dem du leder

I programmet ingår coaching, vägledning, råd och verktyg. Upplägg, som kan anpassas efter behov:

 1. Kartläggning, med särskilt fokus på
  – ditt mål och din drivkraft för ledarskap
  – dina styrkor
  – din ledarstil och dina framgångsnycklar,
 2. Utmaningar & Mindset
  – ledarskapets för- och nackdelar för dig
  – hinder och möjligheter
  – gynnsamt förhållningssätt
 3. Din balans & dina framgångsnycklar
  – rutiner och planering
 4. Medveten närvaro & medvetna val
  – Observera det som sker i dig och runt dig
  – Agera utifrån medvetna val
  – Hitta och komma tillbaka till inre trygghet och lugn
 5. Kommunikation & relation
  – Acceptans och respekt för olikheter
  – Tillit och förtroende
  – Stärka och stötta medarbetare
  – Ansvarstagande
 6. Summering & handlingsplan
 7. Uppföljning 2-3 månader efter avslutat program
  Coachning för starka ledare

  Sann Balans

  – med fokus på dig och hur du skapar en balanserad tillvaro och ökat lugn

  I programmet ingår coaching, vägledning, råd och verktyg. Upplägg, som kan anpassas efter behov:

  1. Kartläggning, med särskilt fokus på
   – ditt nuläge och vad som hindrar lugn och balans
   – ditt önskade läge och ditt behov
   – första stegen för förändring

  2. Hinder och framgångsnycklar för din balanserade tillvaro

  3. Mindset & Fokus
  – Om hur du lägger tid och energi på rätt saker

  4. Handlingsplan för prioritering, planering och förhållningssätt

  5. Uppföljning 1-2 månader efter avslutat program

  Om du har svår stressproblematik behövs troligen fler samtal för att du ska må bra och komma till rätt. Stress är komplext, varför kartläggning är särskilt viktigt och insatser anpassas efter behov (än mer än för övriga program)

   

   

   

  Sant Självledarskap

  – med fokus på dig och dina möjligheter att leda dig själv till välmående och framgång

  I programmet ingår coaching, vägledning, råd och verktyg. Upplägg, som kan anpassas efter behov:

  1. Kartläggning, med särskilt fokus på
   – din vision
   – din drivkraft
   – din motivation,
  2. Styrkor & Självkänsla
   – Självkännedom om styrkor och utvecklingsområden och hur de används i vardagen
   – Nycklar för ökad självkänsla, som ger ökad inre styrka och trygghet
  3. Mindset & Medveten närvaro
   – från begränsande till gynnsamt förhållningssätt
  4. Din balans & Handlingsplan
   – Verktyg och planering
   – Stegvis övning för ökat självförtroende
  5. Uppföljning 1-2 månader efter avslutat program

   

  Sann Karriär

  – med fokus på dig och hur du kombinerar ditt syfte och dina styrkor med din roll – inom eller utom nuvarande organisation

  I programmet ingår coaching, vägledning, råd och verktyg. Upplägg, som kan anpassas efter behov:

  1. Kartläggning, med särskilt fokus på
   – ditt nuläge
   – ditt karriärmål
   – din drivkraft och motivation framåt,
  2. Styrkor & Självkänsla
   – Självkännedom om dina styrkor och hur du tydliggör dem för dig själv och för andra i jobbsammanhang
   – Nycklar för ökad självkänsla och tro i din karriär framåt
  3. Fokus
   – handling och förhållningssätt i linje med ditt mål
   – Vänd motgångar till framgångar
  4. Karriärplan CV & handlingsplan
   – Verktyg och stegvis handling framåt
  5. Uppföljning 1-2 månader efter avslutat program

   

   Kontakta Sann Utveckling!