e-kurser

Flexibla distanskurser inom självledarskap!

E-kurser på distans i ledarskap, stresshantering och personlig utveckling

Sann Utveckling erbjuder e-kurser på distans inom stresshantering, mindfulness, personlig effektivitet, ledarskap och annan personlig utveckling; självledarskap. Sann Utveckling samarbetar med kurser.se och du hittar därför Sann Utvecklings e-kurser i självledarskap även där.

Sann Utveckling har en rad olika e-kurser för dig som vill utvecklas genom en kurs på distans och tar löpande fram fler. Du går e-kursen på distans. Det innebär att du gör den när det passar dig och där det passar dig!

E-kurser är perfekta om:

Du har ont om tid!

 

Du vill gå kursen via din dator!

 

Du vill utvecklas!

 

e-kurser på distans inom kommunikation och personlig utveckling:

Sann Kommunikation - påverka genom kommunikation som involverar och engagerar!

 

Det övergripande målet med kursen är att:

 • Du ska bli medveten om individers olikheter.
 • Du ska få bli medveten om dina egna värderingar, valda sanningar, mål och visioner.
 • Du ska få verktyg för att själv känna trygghet i din kommunikation.
 • Du ska få kunskap och verktyg för att kommunicera på ett sätt som involverar, engagerar och skapar motivation hos dem du kommunicerar med (samt att de känner sig bekräftade och uppskattade).

Kursen riktar sig särskilt till dig som:

 • är ny i rollen som ledare/chef, eller
 • har begränsad kännedom om kommunikation, coachande förhållningssätt, hantering av tillstånd (humör) och lämnande av feed-back, eller
 • är konsult eller liknande och som i ditt arbete är beroende av kommunikation med andra, t.e.x. för att få värdefull information från andra för att sedan genom kommunikation redovisa din slutsats.

 

Kursen uppdateras och erbjuds igen senare under 2019.

Sann Styrka -6 nycklar för att både känna och utstråla styrka för optimal framgång!

 

Det övergripande målet med kursen är:

Att du ska hitta och på bästa sätt använda dina styrkor, dina utvecklingsområden, dina kärnvärden, dina drivkrafter och dina prestationsnycklar, vilka alla är viktiga grundstenar för framgång. 

Det ger dig positiva effekter som att: 

 • du får kraft och gör saker lättare
 • du får styrka
 • du blir trovärdig och inger respekt
 • du inspirerar
 • du mår bättre

Du får alltså mentala förutsättningar för optimal prestation och framgång!

Kursen är för dig som:

 • ställer höga krav på dig själv,
 • inte har tagit dig tid att reflektera över vem du egentligen är och vad du är riktigt bra på,
 • förväntas leverera hög kvalité på arbetet eller annars har mycket krav runt dig.

 

Pris: 1.199 kr (959 kr exkl moms)

Läs mer och anmäl!

e-kurser på distans inom stresshantering och personlig effektivitet:

Sann Effektivitet - 6 framgångsnycklar för att jobba smartare och bli mer effektiv!

 

Det övergripande målet med kursen är:

Att du ska få redskap för hur du kan använda rätt förhållningssätt och goda rutiner för att uppnå bestående effektivitet. Du får tips om hur du:

• använder din tid effektivt,
• prioriterar och fokuserar på rätt saker
• får mer energi, och
• hanterar oplanerade händelser

Kursen är för dig som:

 • vill ha en introduktion i personlig effektivitet utifrån ett perspektiv av rätt fokus, förhållningssätt och goda rutiner
  (snarare än checklistor, appar, kalenderfunktioner, IT-system och andra tekniska hjälpmedel för effektivitet).
 • arbetar som konsult eller på annat sätt ska leva upp till både egna och andras höga krav i arbetet.

 

Pris: 1.190 kr (952 kr exkl moms)

Kursen uppdateras och erbjuds igen under 2019.

Sant Fokus - minska din stress och öka din effektivitet med mindfulnessträning!

 

Mindfulness är ett förhållningssätt som innebär att man har sin fulla uppmärksamhet på det som sker just nu och det som man har valt att fokusera på.

Det övergripande målet med kursen är att du:

 • ska förstå vad mindfulness är,
 • genom egen träning under 8 veckor, minska din stress och oro samt öka din effektivitet, samt
 • få verktyg att bibehålla de goda effekterna genom fortsatt träning.

Kursen riktar sig särskilt till dig som:

 • har högt ställda krav på dig själv och utifrån
 • har svårt att släppa tankar på jobb eller det som oroar dig när du är ledig, och/eller
 • påverkas negativt av stress eller vill förebygga negativ stresspåverkan

Med träningen i kursen har du goda chanser att både prestera och må bättre!

Pris: 1.490 kr (1.192 kr exkl moms)

Läs mer och anmäl!

Kontakta Sann Utveckling

13 + 8 =

Share This: