Föreläsningar

Inspiration och information inom självledarskap!

“Presentationen var utmärkt. Du knöt an till deltagarna och anpassade dig till de frågor och kommentarer du fick under föreläsningen”

 

 

“Massor av användbara tips som jag har haft stor användning av sedan i torsdags.”

 

 

“Jag tar med mig känslan att ha makten över situationen, att jag inte måste sätta igång en negativ tankeprocess. En befriande känsla”

 

Föreläsningar som erbjuds

Sann Utveckling har tagit fram fem unika föreläsningar. Föreläsningarna kan efter överenskommelse anpassas utifrån ert önskemål. De fem föreläsningarna kan hållas i 1 eller 2 timmar. Den längre varianten går mer på djupet och ger mer möjlighet till reflektion och övningar. De fem föreläsningarna är:

Drivkraft & Mål

Oavsett om du själv sätter de mål du strävar efter eller om du har att förhålla dig till redan satta mål behöver de vara motiverande för dig för att du ska komma i mål. Du behöver också känna energi och kraft hela vägen. Vet du vad som driver dig och ger dig energi?

I föreläsningen ”Drivkraft & Mål” får du information, inspiration och tips kring:

 • Motiverande och meningsfulla mål.
 • Användande av dina och andras drivkrafter.
 • Övervinnande av mentala hinder
 • Skapande av energi och glädje
 • Byggande av mod och stegvist agerande

I föreläsningen kan särskilt fokus läggas på självstärkande, arbetsglädje eller motivation

Styrka & Kommunikation

Det är vanligt att vi inte känner till den potential vi egentligen har. Tyvärr uppstår också ofta konflikter p.g.a. våra olikheter. Vi har alla unika styrkor som gör oss till dem vi är. Dessa styrkor är olika för olika personer. Att känna till och använda sin egen styrka på rätt sätt stärker både individen och organisationen. Att se varandras olikheter som styrkor, och inte som irritationsmoment och hinder, är en konst. Vet du hur du tar fram din egen och andras potential på rätt sätt?

I föreläsningen ”Styrka & Kommunikation” får ni information, inspiration och tips kring:

 • Individers olikheter
 • Utvecklande av de egna styrkorna
 • Kommunikation inifrån och ut för trovärdighet och framgång
 • Förhållningssätt och kommunikation i förhållande till varandra för att undvika konflikter och istället skapa delaktighet, motivation och styrka.

I föreläsningen kan fokus läggas på individuella styrkor eller på kommunikation, eller en blandning av de båda.

Fokus & Energi

Dagens samhälle och alla de krav vi har att förhålla oss till gör att vi lätt känner stress och oro. Med rätt fokus kan vi minska stressen, öka effektiviteten och få mer (arbets)glädje.

I föreläsningen ”Fokus & Energi” får ni information, inspiration och tips kring:

 • Hjärnan och stressystemets funktion och reaktion vid stress
 • Metoder för att minska stressen och samtidigt öka effektiviteten och önskvärda känslor och tankar
 • Verktyg och rutiner för fokus på rätt saker
 • Balanserat arbetssätt

I föreläsningen kan särskilt fokus läggas på stress och stresshantering, medveten närvaro eller arbetsglädje.

Balans

Många söker balans. Men, vad är egentligen balans? Balans i arbetslivet? Balans mellan arbete och fritid? Nej, balans är större än så och kommer in i allt vi gör och allt det vi är!

I föreläsningen ”Balans” får ni information, inspiration och tips kring:

 • Vad är balans?
 • Vad är viktigast utifrån önskemål, syfte och behov?
 • Skapande av balans mellan bl.a.
  – Reflekterande och agerande
  – planer och flexibilitet
  – arbete och fritid
  – olika delpersonligheter
  – prestation och vila

Lugn & Närvaro

Vi matas ständigt med information och både samhället och arbetslivet ställer allt högre krav på tillgänglighet. Många har svårt att släppa oroande tankar på jobb eller annat som ständigt kräver uppmärksamhet, vilket lätt leder till onödig oro och stress. Med rätt förhållningssätt kan vi observera våra tankar och välja reaktionen på dem för att istället skapa lugn och inre styrka.

I föreläsningen ”Lugn & Energi” får ni information, inspiration och tips kring:

 • Stress och hur det påverkar vår hjärna
 • Utmaningar och stressorsaker
 • Vad mindfulness är
 • Mindfulnessträning och dess effekter

Du får även:
– prova på en mindfulness-meditation (som du sedan kan göra själv för stresslindring)
– konkreta tips att använda i vardagen

I föreläsningen kan särskilt fokus läggas på stress och stresshantering, medveten närvaro eller arbetsglädje.

Kick-off?

Boka en inspirerande och glädjefylld föreläsning!

 

Arbetsplatsträff?

Boka en informativ och inspirerande föreläsning!

Konferens?

Boka en inspirerande och energifylld föreläsning som avbrott, eller boka en coach som mötesledare!

Kontakta Sann Utveckling

6 + 9 =

Share This: