Inspirationsbrev!

Vill du en gång/månad få inspiration och verktyg om hur du leder dig själv till både välmående och framgång?

Fördelarna är många:

 • Du får inspirationsbreven direkt till din inkorg
 • Inspirationsbreven innehåller en ljudfil på ca 3 min som du kan lyssna till när det passar dig!
 • Du får handfasta tips i form av “så gör du för att….”
 • Du påminns om positiva nya vanor, förhållningssätt och ageranden.
 • Du missar inga erbjudanden (så som nya kurser, rabatter, gratis deltagande i pilotgrupper för nya e-kurser o.s.v.)

Uppgifterna du lämnar ses som personuppgifter enligt Personuppgiftslagen och behandlingen av dem sker i enlighet därmed. Personuppgiftsansvarig är Sann Utveckling (se kontaktuppgifter överst på hemsidan), som använder uppgifterna för att skicka dig inspirationsbrev, nyheter och erbjudanden. Genom att du fyller i formuläret samtycker du till behandlingen. Uppgifterna lämnas inte ut till någon annan! Du har rätt att ansöka om att få besked om vilka uppgifter om dig som behandlas samt att uppgifterna rättas. Självklart kan du enkelt avsluta din prenumeration (återkalla ditt samtycke), genom länk i respektive inspirationsbrev.

Perfekt, jag vill anmäla mig i formuläret här intill och väntar med spänning på första mailet!

Anmäl dig för Inspirationsbrev!

* indicates required

Självledarskap - genom sann utveckling!

 

Självledarskap enligt Sann Utveckling handlar om att leda dig själv på bästa sätt genom att:

 • Ha en tydlig vision och sätta tydliga mål, samtidigt som du är öppen för vad som händer
 • Hitta och på rätt sätt använda dina unika styrkor
 • Ta dig över dina mentala hinder, som stress, oro, ångest, låg självkänsla o.s.v. för att istället (så ofta som möjligt) känna inre trygghet, styrka, glädje och energi!
 • Förhålla dig till dig själv och dem runt omkring dig på ett gynnsamt sätt

Det handlar om ständig utveckling och utvecklingen börjar inifrån dig själv. Självledarskap är brett - det handlar om hur du leder dig själv både i livet och arbetslivet; och självklart har du även andra att ta hänsyn till. Utveckling inom ett område leder ofta till utveckling även inom andra. Utvecklingen går upp och ner, men du är ständigt på väg framåt/uppåt. 

 

3 vanliga områden för självledarskap:

 

 

Stresshantering

 • för bättre hälsa/arbetsmiljö
 • för högre levnadsstandard
 • för ökat fokus
 • för ökad närvaro
 • för ökad effektivitet
 • för möjliggörande av inre lyssnande

Öka din effektivitet och hälsa genom mindre stress!

Läs mer...

Personlig utveckling

 • för bättre användande av dina inre drivkrafter och styrkor
 • för ökad livsglädje
 • för ökad arbetsglädje
 • för högre energi
 • för bättre hälsa

Ökat välmående och framgång genom utveckling av din potential!

Läs mer...

Karriärvägledning

 • för arbetsglädje
 • för energi 
 • för meningsfullhet
 • för trygghet och styrka
 • för rätt användande av din kompetens!

Ökad framgång med korrekt användande av dina styrkor och drivkrafter! 

Läs mer...

Maria Bouvin, Sann Utvecklings ägare

Om Maria Bouvin

Sann Utveckling drivs av Maria Bouvin, f.d. advokat och f.d. domare med egen erfarenhet av hur det är att arbeta och leva utifrån höga krav och prestation. Maria har lett sig själv från stress, låg självkänsla, dåligt självförtroende. låg energi och en känsla av att något saknades till att istället känna lugn, glädje, meningsfullhet och framgång. Efter utbildning till coach, mindfulnessinstruktör och flera andra utbildningar skapar Maria förutsättningar för att du ska kunna leda dig själv på ett framgångsrikt sätt.

Läs mer

 

 

 

 

Sann Utvecklings logotyp som står för omtanke, energi och positiv förändring

Om Sann Utveckling

Sann Utveckling erbjuder tjänster för mental trygghet så att du kan uppnå lugn, arbetsglädje och prestera även i pressade situationer. Sann Utvecklings värdegrunder; omtanke, professionalism, energi och nytänkande löper som en röd tråd genom alla tjänster. Basen i verksamheten är filosofin att genom optimalt användande av individuella styrkor, rätt förhållningssätt och rätt kommunikation når både individ och organisation välmående och framgång. Mår de anställda bra, mår företaget bra!

Läs mer

 

 

 

 

Kontakta Sann Utveckling

7 + 11 =

Share This: