I dagens IT-samhälle matas vi ständigt med information, en del väldigt värdefull. Många har svårt att hantera all den information vi får till oss och blir stressade av det. Vi behöver verktyg för att prioritera, sortera och hur vi ska förhålla oss till informationen och känslan det väcker i oss. Hur kan vi veta vilken information vi behöver ta del av? Kan vi låta bli att läsa? Hur hanterar du all den information du får till dig i form av mail, google, Facebook, LinkedIn, och andra sociala medier?

dator i gräset

artikeln “IT och människan” i tidningen Arbetsliv kan du läsa mer om IT och stress.