Karriärvägledning

För rätt användande av dina styrkor och det arbetsliv du vill ha!

Framgångsrikt självledarskap genom karriärvägledning!

- så att du kan känna:

Kompetens

 

Nöjdhet

 

Arbetsglädje

 

Meningsfullhet

 

Genom att hitta det du vill och ta dig dit du vill i yrkeslivet!

Karriärvägledning
genom Sann Utveckling 
hjälper dig att: 

 • Landa i och acceptera nuläget!
 • Reda ut, reflektera och känna in vad du vill!
 • Reda ut och stärka dig i allt du kan!
 • Klargöra vad du kan tillföra och presentera det!
 • Planera och skapa handlingsplan för ditt mål
  – Hur du hittar jobben!
  – Skapa ett riktigt bra CV!
  – Förbereda dig inför intervju
 • Få tips för och stöd i din forsatta karriär

Sann Utveckling är med dig hela vägen, om du vill?

Ta steget till det yrkesliv du vill ha nu, kontakta Sann Utveckling!

Gratis e-bok: Designa din drömkarriär!

Vill du få inspiration och verktyg för att matcha dina styrkor och din dröm med din karriär?

 

Karriärvägledning – för individen

Känner du att du inte är på rätt plats? Vill du mer än så här? Vill du göra något annat men vet inte vad?
Vill du ha stöd från och samtal med en coach som har egen erfarenhet av karriärbyte inom vitt skilda branscher?

– Sann Utveckling kan hjälpa dig att reda ut om det är arbetet eller någon annan del av ditt liv som du vill förändra. Sann Utveckling kan hjälpa dig att reda ut vad du vill arbeta med och hur du tar dig dit. Sann Utveckling kan hjälpa dig att hitta dina inre drivkrafter och vad du egentligen vill arbeta med.

Vet du att du vill byta jobb? Vet du inom vilken bransch? Behöver du stöttning i hur du ska ta dig vidare? Behöver du konkreta tips om hur du tar dig vidare? Behöver du hjälp med var du kan hitta drömjobbet?

– Sann Utveckling kan hjälpa dig att våga ta steget. Sann Utveckling kan hjälpa dig med var du hittar jobbet och kan ge dig konkreta tips och hjälpmedel för att skriva ett bra CV och hur du lyckas på intervjun.

Karriär/Outplacement – för företaget

Vill du som arbetsgivare ge någon av dina anställda en möjlighet att gå vidare till en annan tjänst inom eller utom företaget?

För arbetsgivare finns det ett stort ansvar för den anställdas trivsel. Ibland händer det dock att den anställdas och arbetsgivarens mål och ambitioner inte stämmer överens och att det kan vara bäst för båda parter att den anställda går vidare till annan tjänst.
I en outplacementsituation är det viktigt ur både arbetsrättsligt och humant perspektiv att processen går till på rätt sätt. Det är viktigt att den anställda i fråga behandlas väl och känner en trygghet. Att byta tjänst eller arbetsgivare kan för många kännas som en stor och osäker förändring och då behövs stöd och rätt verktyg. Det är naturligtvis av stor vikt att även arbetsgivaren känner sig trygg i processen.

Hos Sann Utveckling finns erfarenhet av omorganisationer och omställningar från både arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv. Tjänsten anpassas efter företagets och den anställdes behov och inleds alltid med ett kostnadsfritt och förutsättningslöst möte där vi diskuterar behov och upplägg. Både arbetsgivare och anställd ska känna förtroende för konsulten.

Hos Sann Utveckling får ni ett professionellt och varmt bemötande.

Boka gratis 1:a samtal!

Under samtalet utreder vi tillsammans nuläge och behov samt förutsättningar. 30 min per telefon för privatkunder. 60 min för företagskund. Därefter skräddarsys ett upplägg!

13 + 2 =

Sagt av arbetssökande chef efter en timmes samtal:

“Samtalet med Maria har inte ge mig ett nytt jobb, däremot har min självkänsla och mitt beslutsamhet att inte ge upp förstärkts och jag har fått med mig nya tips, idéer och förslag som kan hjälpa mig mycket på vägen mot ett nytt jobb. Har även fått mycket värdefulla förslag gällande hur jag ska förbättra mitt CV, förbereda mig inför en anställningsintervju med potentiell arbetsgivare samt “tänk på under intervjun” verktygslådan.

Jag skulle utan tvekan vilja träffa Maria igen om jag befinner mig i liknande situation. Med det sagt vill jag varmt rekommendera Maria som coach, stödperson eller utvecklare till alla er som hamnat i liknande, eller en annan arbetsrelaterad situation där ni behöver professionell hjälp att ta er igenom den jobbiga processen.”

 

Sagt av chef inom offentlig sektor efter 2 vägledande och coachande samtal:

“Det var motiverande att få en bekräftelse på att jag är på rätt väg i mitt tänk om ledarskapets betydelse för att motivera och engagera mina medarbetare till att vi tillsammans ska uppnå resultat.

Jag fick hjälp att sätta spretiga tankar i ett sammanhang och nu vet jag vad jag ska göra för att ta mig över de hinder jag har. 

Det är jag själv som skapar mina egna förutsättningar genom mitt sätt att tänka.

Det här samtalet gav mig en energiboozt och en känsla av att jag är bra. DET är guld värt och en sporre till att fortsätta utveckla mig själv som person och mitt ledarskap – vilket jag tror kommer att leda till ett väl fungerande team och värde för våra brukare.

TACK!”

 

 

Sagt av chef inom privat sektor efter 3 coachsamtal angående balans mellan arbete och fritid:

Samtalen med Maria bidrog i hög grad till att jag kom i kontakt med mitt inre och påbörjade resan mot mitt mål. Kloka frågor, vänlighet och hög inkänning präglade våra samtal. Jag kan varmt rekommendera Maria Bouvin på Sann Utveckling i Väst!

Maria Bouvin, Sann Utvecklings ägare

Om Maria Bouvin

Sann Utveckling drivs av Maria Bouvin, f.d. advokat och f.d. domare med egen erfarenhet av hur det är att arbeta och leva utifrån höga krav och prestation. Maria har lett sig själv från stress, låg självkänsla, dåligt självförtroende. låg energi och en känsla av att något saknades till att istället känna lugn, glädje, meningsfullhet och framgång. Efter utbildning till coach, mindfulnessinstruktör och flera andra utbildningar skapar Maria förutsättningar för att du ska kunna leda dig själv på ett framgångsrikt sätt.

Läs mer

 

 

 

 

Sann Utvecklings logotyp som står för omtanke, energi och positiv förändring

Om Sann Utveckling

Sann Utveckling erbjuder tjänster för mental trygghet så att du kan uppnå lugn, arbetsglädje och prestera även i pressade situationer. Sann Utvecklings värdegrunder; omtanke, professionalism, energi och nytänkande löper som en röd tråd genom alla tjänster. Basen i verksamheten är filosofin att genom optimalt användande av individuella styrkor, rätt förhållningssätt och rätt kommunikation når både individ och organisation välmående och framgång. Mår de anställda bra, mår företaget bra!

Läs mer

 

 

 

 

Kontakta Sann Utveckling

12 + 1 =

Share This: