Mindfulness

– bli mer effektiv och minska din stress genom att vara mer närvarande i nuet.

Vanliga effekter av mindfulnessträning

Minskad stress!

 

Minskad oro!

 

Ökad glädje!

 

Ökad effektivitet!

 

Hur kan stressen minskas med mindfulness?

I dagens informationssamhälle matas vi ständigt med information och det kan vara svårt att prioritera vilken information vi ska ta till oss och vart vi ska lägga vårt fokus. Mindfulness hjälper dig med fokus. Vi har också mängder av krav att förhålla oss till och mycket som vi vill hinna med. Ständiga tankar om allt vi borde göra men inte riktigt hinner gör att oron och stressen ökar. Mindfulness hjälper dig att minska oron och stressen.

Mindfulness är ett förhållningssätt där vi är mer medvetet närvarande i varje ögonblick, istället för att älta det som varit, oroa sig för det som kommer eller ha alldeles för många bollar i luften samtidigt. Vi har alltså fokus på det vi gör just nu, oavsett om det handlar om att att delta i ett möte, hålla en presentation, arbeta vid skrivborder, lyssna på en medarbetare eller vän, träna eller promenera i skogen. När vi är medvetet närvarande i stunden blir vi mer effektiva, mindre stressade och mindre oroade. Vi får helt enkelt mer gjort och sparar på vår energi.

Det finns omfattande forskning och en rad artiklar som visar på att mindfulness fungerar. Det används av fler och fler ledare och en rad stora internationella och nationella organisationer och myndigheter.

 

Gratis mindfulnessmeditationer!

Medveten uppmärksamhet i nuet kräver träning. Med mindfulnessmeditationer tränar du bl.a. upp din uppmärksamhet, så att du blir bättre på att lägga ditt fokus där du vill ha det, för mindre stress och högre effektivitet. Via knappen nedan kommer du till min e-kursportal där du får tillgång till två vägledda mindfulnessmeditationer, helt gratis.

OBS! När du anger din e-postadress samtycker du till att den behandlas i enlighet med ovan!

Sätt att träna mindfulness genom Sann Utveckling:

Mindfulness på arbetsplatsen

Ni tränar mindfulness tillsammans på arbetsplatsen under 8-12 veckor (beroende på hur tätt kurstillfällena läggs).

Upplägg som utgångspunkt:

 1. Förstudie för att få rätt förutsättningar.
 2. Föreläsning om mindfulness för alla på arbetsplatsen/gruppen som ska träna
 3. Träffar i gruppform på arbetsplatsen, 6 träffar a 1-1,5 tim. Under träffarna varvas fakta med övningar, reflektioner och exempel.
 4. Egen mindfulnessträning av respektive deltagare med program via en app (eller via datorn) i 10 min, 2 gånger om dagen.
 5. Uppföljning om vad träningen har gett för resultat och tips och råd kring hur de goda effekterna kan vidmakthållas.

Kursen finns även i en “prova på” variant och pågår under 3-6 veckor (beroende på hur tätt kurstillfällena läggs).

 

Individuell coachning

Din mindfulnessträning anpassas efter ditt behov och du får de verktyg som fungerar i din vardag!

Exempel på upplägg:

 1. Uppstartsmöte där vi går igenom grunderna i mindfulness samt utreder ditt nuläge och behov (ca 2 tim). Du får även hjälp med motivation och skapande av tid för din träning.
 2. Egen träning löpande med hjälp av app (eller dator) 2 x 10 min per dag under 4 resp. 8 veckor (beroende på vad du väljer)
 3. 3 respektive 5 coachtillfällen a 30 min per telefon helt utifrån ditt behov.
 4. Avslutande och uppföljande möte efter genomfört program samt diskussioner om framgångsfaktorer och vad som krävs för att just du ska fortsätta med din träning och vidmakthålla de goda effekter du uppnått (ca 1 tim).

 

e-kurs

Kursen innehåller:

 • Inledande information om mindfulness
 • Övningar för att skapa motivation och tid för kurs
 • Meditationsövningar och s.k. vardagsövningar för att du ska träna på ditt fokus. Varje dag tränar du genom vägledda meditationer 2×10 min, samt några minuter för reflektion och vardagsövningar.
 • Reflektionsfrågor för insikter och löpande registrering av framgångar.
 • Plan för vidmakthållande av de goda effekterna

Kursen pågår under 8 veckor. Du får tillgång till de 8 modulerna en modul i taget varje vecka.

Läs mer!

Boka gratis 1:a samtal!

Under samtalet utreder vi tillsammans nuläge och behov samt förutsättningar. 30 min per telefon för privatkunder. 60 min för företagskund. Därefter skräddarsys ett upplägg!

8 + 4 =

Om ägaren, Maria Bouvin

Sann Utvecklings ägare, Maria Bouvin
 • Lyhörd och omtänksam person med ett brinnande intresse av att förändra till det bättre
 • F.d. advokat och domare med kunskap och erfarenhet om affärsmässiga bedömningar, ledningars utmaningar och komplexa frågeställningar inom bl.a. arbetslivet
 • F.d. ombudsman och regionalt skyddsombud med kunskap och erfarenhet av arbetsrättsliga tvister och arbetsmiljöarbete
 • Diplomerad samtalscoach och diplomerad mindfulnessinstruktör
 • Egen erfarenhet av stor personlig utveckling
 • Egen erfarenhet av skadlig stress.

Mindfulness har varit, och är fortfarande, ett väldigt bra verktyg för mig. Dessutom hjälper det mig att oroa mig mindre och att vara mer effektiv.

Inspirationsbrev för personligt ledarskap?

 • Stresshantering, personlig utveckling, prestation
 • Ljudfil om ca 3 min som du lyssnar till när du kan
 • Anpassat till dig som lever med höga krav på dig själv

Maria Bouvin ingår i Nätverket av mindfulnessinstruktörer i Mindfulnesscenter AB och är utbildad av Dr Ola Schenström. Ola är läkare sedan 35 år och specialist i allmänmedicin och en av Sveriges ledande experter på mindfulness. Han är utbildad i USA av bland andra professor emeritus Jon Kabat-Zinn som också skrivit förordet till Olas bok Mindfulness i vardagen

Kontakta Sann Utveckling

15 + 1 =

Share This: