Om Sann Utveckling

4 grundstenar för Sann Utveckling och Sant Ledarskap 

Vision - tydliga ledare med stark drivkraft

Clarify your vision!

Bara när du vet målet kan du nå dit och när du är motiverad blir det mycket enklare

Potential - starka och trygga ledare

Rediscover & use your potential!

När du använder dina styrkor i ditt ledarskap kan du briljera och lysa som den stjärna du är

Mindset - ledare i balans med tydligt fokus

Use a serving mindset and stay focused for success! 

Med rätt mentalt mindset får du tydligt fokus och känner inre styrka, trygghet och balans

Relation - ledare som andra följer

Help others follow your good example with good relation

Skapa goda grunder för utveckling med kommunikation och relation

Q&A om Sann Utvecklings tjänster

Jag får ofta frågan vad jag kan göra för mina kunder. Här intill hittar du de vanligaste frågorna jag får och svaren på dem. Sammanfattningsvis får du som individ hjälp att ta fram din sanna potential och utvecklas till den bästa versionen av dig själv, så att du skapar välmående och framgång både för dig själv och organisationen. Både individ och organisation blomstrar!

Vilket resultat får jag/vi?
Du som individ får hjälp att hitta och använda dina unika styrkor på bästa sätt, att bryta dig loss från mentala hinder som stress, oro, låg självkänsla, osäkerhet, att nå klarhet i vad du vill och hur du når dit, att känna energi, (arbets)glädje, motivation, lugn, styrka och klarhet (för att nämna några). Kort och gott att leda dig själv framgångsrikt mot ditt mål. För dig som ledare får du även verktyg att kommunicera med och leda andra framgångsrikt. Ni som organisation får trygga, starka och välmående individer som bidrar till god arbetsmiljö, ökat resultat och ökad lönsamhet!
Vem har nytta av detta?
Det korta svaret är ALLA! Vi tjänar alla på att kunna leda oss själva framgångsrikt och att omge oss med personer som gör det. Det är ändå särskilt viktigt för dig som är ledare och har ansvar för andra än dig själv. Mina kunder är ofta ledare med höga krav och som har en stor omtanke om andra. Gör som andra framgångsrika ledare och använd en coach/mentor för att använda din potential ännu bättre!
Är det värt det?
Det kan bara du avgöra! Jag kan dock säga att mina kunder är nöjda, vilket bl.a. framgår av de citat/referenser som du hittar här på hemsidan. Vårt samarbete bygger på ömsesidigt förtroende. Du är varmt välkommen att prova ett enstaka tillfälle, innan du bestämmer dig för ett mer långsiktigt upplägg.
Hur går det till? Hur börjar man?
Det första steget är att vi talas vid, via telefon eller fysiskt möte, och talar om dina utmaningar, behov och mål. Vi bestämmer om vi vill arbeta tillsammans med din utveckling. Därefter tar vi fram en plan och ett upplägg för det fortsatta arbetet. Allt detta blir klart för dig när vi talas vid, så kontakta mig!

Om Maria Bouvin

som driver Sann Utveckling

  • Diplomerad coach
  • Diplomerad mindfulnessinstruktör
  • Utbildningar inom ledarskap, kommunikation, förändringsprocesser
  • Bakgrund som jurist (advokat, domare, ombudsman)
  • Stor egen personlig utveckling (där Maria bytte stark stress, oro, låg självkänsla och lågt självförtroende mot inre trygghet och styrka)
  • Egen karriärresa och framgångsrikt ledarskap
  • Brinner för att hjälpa andra att utvecklas och att skapa positiv förändring i arbetslivet
  • Författare till boken “Våga vara sann”

Gratis online verktyg för ditt självledarskap!

e-kurs i karriärutveckling

Gratis mindfulnessmeditationer

10 tips för stresshantering

Kontakta Sann Utveckling!