Om Sann Utveckling

Företaget Sann Utveckling tillhandahåller tjänster som ger stöd och utveckling till ledare och medarbetare och som möjliggör för både individ och verksamhet att blomstra!

Varför?

“En avgörande pusselbit till ett hållbart arbetsliv, där framgång och välmående går hand i hand, för både individ och verksamhet! Ett arbetsliv där verksamheterna är lönsamma och där alla kan komma till sin rätt och känna arbetsglädje!”

Här intill kan du läsa mer om varför, vad, hur och vem.

Varför göra detta?

För att en verksamhet ska kunna blomstra och fortsätta att blomma behöver den vara lönsam. Denna lönsamhet beror på flera olika faktorer. Oavsett hur man väljer att definiera dessa faktorer så är det individer som står bakom lönsamheten och vägen dit.

För lönsamhet behöver individerna må bra, känna inspiration, vara motiverade och lägga tid och energi på rätt saker.

Tyvärr är det inte alltid så. Studier visar att många är oengagerade på arbetet. Många vantrivs, är stressade eller mår dåligt på annat sätt. Anledningarna till det kan vara många. Självklart finns det också de som mår bra och gör vad de ska, men skulle kanske kunna må och trivas ännu bättre och också skapa ännu bättre resultat.

Sann Utveckling vill därför vara en avgörande pusselbit till ett hållbart arbetsliv, där framgång och välmående går hand i hand, för både individ och verksamhet!

För det finns många pusselbitar och nycklar. Sann Utveckling bidrar särskilt till:

 

 • Att medarbetarna trivs och utvecklas i sin roll och i verksamheten (så att de stannar kvar, är friska och skapar bra resultat)
 • Att medarbetarna är i balans och upplever så lite stress som möjligt (för att må bra, arbeta hållbart effektivt och stanna kvar)
 • Att ledarna är tydliga, trygga och starka och kan fånga upp medarbetarnas behov (så att de kan leda genom gott exempel, skapa tillit och lyfta både sig själva, medarbetarna och verksamheten till nya höjder!)

Om du håller med är detta Sann Utvecklings “varför” också ditt och verksamhetens “varför” för ni ska investera i ledarnas och medarbetarnas utveckling. 

 

Vad görs?

Det korta svaret är att tjänsterna handlar om personlig & professionell utveckling, inom ramen för rollen och verksamheten (eller nya sådana). 

Detta sker inom områdena: 

– Ledarskap och Självledarskap

– Stresshantering

– Omställning

Den minsta gemensamma nämnaren är att använda individens potential på bästa sätt. Det görs genom att: 

– skala av oro, stress och andra mentala hinder som håller medarbetaren/ledaren tillbaka, och

– stärka medarbetarens/ledarens kärna så att de unika styrkorna används och att låta dem, tillsammans med en stark drivkraft, skapa framgång.

 

Hur väl man än arbetar med rekrytering, utveckling och välmående händer det att viljor, värderingar och visioner går isär eller att oväntade saker händer som kan leda till att anställd och arbetsgivare behöver skiljas åt. Gör det då på rätt sätt. Sann Utveckling hjälper er med det också!

Hur gör vi?

Jo, som sägs i inledningen; genom stöd och utveckling till ledare och medarbetare.

Vad gäller stöd så handlar det om att ge stöd till ledare i form av rådgivning, vägledning och/eller coachning; ett “bollplank” för utmaningar för egen del, för medarbetare och/eller verksamheten.

Vad gäller utveckling sker den genom

– utvecklingsprogram för djupgående personlig utveckling som ger hållbara resultat i vardagen. Utvecklings-programmen är en blandning av utbildning (för kunskap) och coachning (för fördjupade insikter och konkreta verktyg skräddarsydda till individen för verklig förändring). Utvecklingsprogram som tar fram det bästa ur ledare och medarbetare.

– workshops som kan ses som en kortare variant av utvecklingsprogrammen och för flera samtidigt.  

Även inspiration erbjuds i form av föreläsningar för medvetenhet och verktyg. 

Det första steget är att vi talas vid och talar om dina/era utmaningar, behov och mål. Vi bestämmer om vi vill arbeta tillsammans. Kanske vill du/ni prova på i mindre skala först?Därefter tar vi fram en plan och ett upplägg för det fortsatta arbetet. Allt detta blir klart för dig när vi talas vid, så kontakta mig, Maria Bouvin! Kontaktformulär finns sist på sidan.

Vem har nytta av detta?
Det korta svaret är ALLA! Vi tjänar alla på att kunna leda oss själva framgångsrikt och att omge oss med personer som gör det. Det är ändå särskilt viktigt för dig som är ledare och har ansvar för andra än dig själv. Mina kunder är ofta ledare med höga krav och som har en stor omtanke om andra. Gör som andra framgångsrika ledare och använd en coach/mentor för att använda din potential ännu bättre!

4 grundstenar för Sann Utveckling och Sant Ledarskap 

Vision - tydliga ledare med stark drivkraft

Clarify your vision!

Bara när du vet målet kan du nå dit och när du är motiverad blir det mycket enklare

Potential - starka och trygga ledare

Rediscover & use your potential!

När du använder dina styrkor i ditt ledarskap kan du briljera och lysa som den stjärna du är

Mindset - ledare i balans med tydligt fokus

Use a serving mindset and stay focused for success! 

Med rätt mentalt mindset får du tydligt fokus och känner inre styrka, trygghet och balans

Relation - ledare som andra följer

Help others follow your good example with good relation

Skapa goda grunder för utveckling med kommunikation och relation

Om Maria Bouvin

som driver Sann Utveckling

 • Diplomerad coach
 • Diplomerad mindfulnessinstruktör
 • Utbildningar inom ledarskap, kommunikation, förändringsprocesser
 • Bakgrund som jurist (advokat, domare, ombudsman)
 • Stor egen personlig utveckling (där Maria bytte stark stress, oro, låg självkänsla och lågt självförtroende mot inre trygghet och styrka)
 • Egen karriärresa och framgångsrikt ledarskap
 • Brinner för att hjälpa andra att utvecklas och att skapa positiv förändring i arbetslivet
 • Författare till boken “Våga vara sann”

Kick-start-verktyg för utveckling!

Prova på coaching

Bolla dina utmaningar och hitta lösningar som fungerar!

Kvinna mediterar mindfulness

onlinekurs i mindfulness

Minskad stress, ökat fokus och möjlighet till medvetna beslut!

Affärskvinna mediterar

10 tips för stresshantering

Självledarskap på jobbet

Gratis guide i Ledarskap

 Framgångsrikt ledarskap utifrån din bästa tillgång - DU!

Skicka in din fråga!

3 + 9 =