Om Sann Utveckling

Företaget Sann Utveckling tillhandahåller tjänster som ger stöd och utveckling till ledare och medarbetare och som möjliggör för både individ och verksamhet att blomstra!

Varför?

“En avgörande pusselbit till ett hållbart arbetsliv, där framgång och välmående går hand i hand, för både individ och verksamhet! Ett arbetsliv där verksamheterna är lönsamma och där alla kan komma till sin rätt och känna arbetsglädje!”

Här intill kan du läsa mer om Sann Utvecklings varför, vad, hur och vem.

Varför?

För att en verksamhet ska kunna blomstra och fortsätta att blomma behöver den vara lönsam. Denna lönsamhet beror på flera olika faktorer. Oavsett hur man väljer att definiera dessa faktorer så är det individer som står bakom lönsamheten och vägen dit.

För lönsamhet behöver individerna må bra, känna inspiration, vara motiverade och lägga tid och energi på rätt saker.

Tyvärr är det inte alltid så. Studier visar att många är oengagerade på arbetet. Många vantrivs, är stressade eller mår dåligt på annat sätt. Anledningarna till det kan vara många. Självklart finns det också de som mår bra och gör vad de ska, men skulle kanske kunna må och trivas ännu bättre och också skapa ännu bättre resultat.

Sann Utveckling vill därför vara en avgörande pusselbit till ett hållbart arbetsliv, där framgång och välmående går hand i hand, för både individ och verksamhet!

För det finns många pusselbitar och nycklar. Sann Utveckling bidrar särskilt till:

 

 • Att medarbetarna trivs och utvecklas i sin roll och i verksamheten (så att de stannar kvar, är friska och skapar bra resultat)
 • Att medarbetarna är i balans och upplever så lite stress som möjligt (för att må bra, arbeta hållbart effektivt och stanna kvar)
 • Att ledarna är tydliga, trygga och starka och kan fånga upp medarbetarnas behov (så att de kan leda genom gott exempel, skapa tillit och lyfta både sig själva och medarbetarna till nya höjder)

 

Kort och gott att stötta varje person i att bli den bästa versionen av sig själv i sin roll. Genom att:

 • skala av oro, stress och andra mentala hinder som håller medarbetaren/ledaren tillbaka, och
 • stärka medarbetarens/ledarens kärna så att de unika styrkorna används och att låta dem, tillsammans med en stark drivkraft, skapa framgång.

 Hur väl man än arbetar med rekrytering, utveckling och välmående händer det att viljor går isär eller att oväntade saker händer som kan leda till att anställd och arbetsgivare behöver skiljas åt. Gör det då på rätt sätt. Sann Utveckling hjälper er med det också!

Vem har nytta av detta?
Det korta svaret är ALLA! Vi tjänar alla på att kunna leda oss själva framgångsrikt och att omge oss med personer som gör det. Det är ändå särskilt viktigt för dig som är ledare och har ansvar för andra än dig själv. Mina kunder är ofta ledare med höga krav och som har en stor omtanke om andra. Gör som andra framgångsrika ledare och använd en coach/mentor för att använda din potential ännu bättre!
Vad?
Det kan bara du avgöra! Jag kan dock säga att mina kunder är nöjda, vilket bl.a. framgår av de citat/referenser som du hittar här på hemsidan. Vårt samarbete bygger på ömsesidigt förtroende. Du är varmt välkommen att prova ett enstaka tillfälle, innan du bestämmer dig för ett mer långsiktigt upplägg.
Hur?
Det första steget är att vi talas vid, via telefon eller fysiskt möte, och talar om dina utmaningar, behov och mål. Vi bestämmer om vi vill arbeta tillsammans med din utveckling. Därefter tar vi fram en plan och ett upplägg för det fortsatta arbetet. Allt detta blir klart för dig när vi talas vid, så kontakta mig!

4 grundstenar för Sann Utveckling och Sant Ledarskap 

Vision - tydliga ledare med stark drivkraft

Clarify your vision!

Bara när du vet målet kan du nå dit och när du är motiverad blir det mycket enklare

Potential - starka och trygga ledare

Rediscover & use your potential!

När du använder dina styrkor i ditt ledarskap kan du briljera och lysa som den stjärna du är

Mindset - ledare i balans med tydligt fokus

Use a serving mindset and stay focused for success! 

Med rätt mentalt mindset får du tydligt fokus och känner inre styrka, trygghet och balans

Relation - ledare som andra följer

Help others follow your good example with good relation

Skapa goda grunder för utveckling med kommunikation och relation

Q&A om Sann Utvecklings tjänster

Jag får ofta frågan vad jag kan göra för mina kunder. Här intill hittar du de vanligaste frågorna jag får och svaren på dem. Sammanfattningsvis får du som individ hjälp att ta fram din sanna potential och utvecklas till den bästa versionen av dig själv, så att du skapar välmående och framgång både för dig själv och organisationen. Både individ och organisation blomstrar!

Vilket resultat får jag/vi?
Du som individ får hjälp att hitta och använda dina unika styrkor på bästa sätt, att bryta dig loss från mentala hinder som stress, oro, låg självkänsla, osäkerhet, att nå klarhet i vad du vill och hur du når dit, att känna energi, (arbets)glädje, motivation, lugn, styrka och klarhet (för att nämna några). Kort och gott att leda dig själv framgångsrikt mot ditt mål. För dig som ledare får du även verktyg att kommunicera med och leda andra framgångsrikt. Ni som organisation får trygga, starka och välmående individer som bidrar till god arbetsmiljö, ökat resultat och ökad lönsamhet!
Vem har nytta av detta?
Det korta svaret är ALLA! Vi tjänar alla på att kunna leda oss själva framgångsrikt och att omge oss med personer som gör det. Det är ändå särskilt viktigt för dig som är ledare och har ansvar för andra än dig själv. Mina kunder är ofta ledare med höga krav och som har en stor omtanke om andra. Gör som andra framgångsrika ledare och använd en coach/mentor för att använda din potential ännu bättre!
Är det värt det?
Det kan bara du avgöra! Jag kan dock säga att mina kunder är nöjda, vilket bl.a. framgår av de citat/referenser som du hittar här på hemsidan. Vårt samarbete bygger på ömsesidigt förtroende. Du är varmt välkommen att prova ett enstaka tillfälle, innan du bestämmer dig för ett mer långsiktigt upplägg.
Hur går det till? Hur börjar man?
Det första steget är att vi talas vid, via telefon eller fysiskt möte, och talar om dina utmaningar, behov och mål. Vi bestämmer om vi vill arbeta tillsammans med din utveckling. Därefter tar vi fram en plan och ett upplägg för det fortsatta arbetet. Allt detta blir klart för dig när vi talas vid, så kontakta mig!

Om Maria Bouvin

som driver Sann Utveckling

 • Diplomerad coach
 • Diplomerad mindfulnessinstruktör
 • Utbildningar inom ledarskap, kommunikation, förändringsprocesser
 • Bakgrund som jurist (advokat, domare, ombudsman)
 • Stor egen personlig utveckling (där Maria bytte stark stress, oro, låg självkänsla och lågt självförtroende mot inre trygghet och styrka)
 • Egen karriärresa och framgångsrikt ledarskap
 • Brinner för att hjälpa andra att utvecklas och att skapa positiv förändring i arbetslivet
 • Författare till boken “Våga vara sann”

Gratis online verktyg för ditt självledarskap!

e-kurs i karriärutveckling

Gratis mindfulnessmeditationer

10 tips för stresshantering

Kontakta Sann Utveckling!