Program för omställning

Skräddarsytt karriärutvecklingsprogram som möter indiviens behov mot ny sysselsättning 

 

 

Omställning - ny karriär

Sann Omställning

Skräddarsytt karriärutvecklingsprogram

 

För dig som

 • Är en omtänksam och ansvarstagande ledare och som vill ge din medarbetare en bra start till ny sysselsättning (nu när ni går skilda vägar p.g.a. övertalighet eller skilda intressen). Programmet är till för medarbetaren
 • Är medarbetaren som nu behöver en ny sysselsättning efter en troligtvis oväntad avslutning av din anställning. Du och din arbetsgivare har troligtvis en överenskommelse om att arbetsgivaren tar kostnaden för att hjälpa dig vidare.

Innehåll i karriärutvecklingsprogrammet Sann Omställning

Nedan förslag baseras på stöd i 6 månader:

 

 • Inledande “lära känna samtal”
  – Vad har hänt, varför och hur känns det?
 • Kartläggning
  – Behovsanalys utifrån nuläge
  – Översiktligt karriärmål
  – Nycklar för att komma vidare med kraft
 • Ca 10-12 mötestillfällen innehållande:
  (Beroende på person och situation)

  – Återkoppling utifrån av individen gjord självskattning (online-verktyg) och vidare kartläggning av styrkor, drivkrafter och utvecklingsområden
  – Djupintervju med kompetenskartläggning och skapande av (mer detaljerat) klart och motiverande karriärmål samt handlingsplan
  – Vägledning och coaching för djup personlig och professionell utveckling
  – Testintervju
  – Tips för nätverkande, ”paketering” och ”marknadsföring” av erfarenheter och kompetenser

 • Självskattningsverktyg avseende styrkor/talanger
 • Upprättande av professionella ansökningshandlingar utifrån exempel och råd samt feed-back på dessa handlingar
 • Förberedande av referenser
 • Kontakter med rekryteringsbyråer och liknande
 • Andra anpassade stödinsatser och verktyg utifrån kartläggning och handlingsplan
 • Löpande telefon- och mailkontakter mellan träffar

 

Sann Omställning 6 månader

Startdatum: När som helst

Plats: Online via zoom

Antal tillfällen: 12-14 st à 1-2 tim
samt egna övningar emellan tillfällena

Investering: Begär offert utifrån ert specifika behov

Resultat och värde

Efter avslutat program (förutsatt att medarbetaren/du tagit ansvar för din utveckling och gjort övningarna):

 

 • Kan du acceptera det som hänt och vidare i karriären med positiv kraft
 • Har du ett tydligt karriärmål
 • Är du klar över vilka som är dina unika styrkor och drivkrafter samt hur du kombinerar dem och ditt syfte med din karriär. 
 • Har du ökad självkänsla och ökat självförtroende relaterat till person och karriär
 • Har du redan eller är på god väg att få ny sysselsättning i linje med ditt karriärmål. 

Nej, en ny sysselsättning inom tiden för utvecklingsprogrammet kan inte utlovas då det beror på många faktorer som dig själv, ditt mål, marknaden och andra omvärldsfaktorer. 

Men mycket goda resultat har uppnåtts – alla kunder har tids nog fått ny sysselsättning i linje med sina mål!

Anmäl intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan så blir du kontaktad. Då kan ställa dina frågor.

Ange “Sann Omställning” i meddelanderutan.

8 + 5 =

Citat från nöjda kunder

Citaten är från efter endast några få samtal. Alla fick ny sysselsättning inom månader från uppstart.

Jag är tryggare i mig själv och kan sätta ord på vad jag vill och kan. Jag har fått ökad självkännedom och rannsakat mig själv och min roll och personlighet på tidigare arbetsplatser. Jag vet mer vad jag vill ha för att trivas och må bra på ny arbetsplats och med framtida chefer och kollegor.

“Maria har i sin roll som karriärcoach hjälpt mig att få en tydlig vision och ett tydligt mål för min karriär. Maria har visat stor lyhördhet och hjälpt mig genom att ställa frågor och sammanfatta mina svar, så att jag blev medveten om de tankar jag redan bar på. Jag har blivit lite ärligare mot mig själv och mina ambitioner. Nu har jag en plan för att fokusera min energi åt rätt håll!”

För första gången i mitt liv har jag varit tvungen att lämna mitt arbete på grund av att jag inte längre var önskad på min arbetsplats. Att bli arbetslös på det sättet, nämligen ofrivilligt, är alltid kämpigt och jobbigt för den drabbade. Att ha någon som kan hjälpa en att sortera sina tankar och tänka rationellt kan vara avgörande. Efter samtal med Maria har jag kommit fram till insikten att jag visst duger, att jag inte behöver överge ett yrke som jag känner mig trygg med och som jag är bra på och att man kan se på det med helt andra ögon. Att tiden mellan två jobb kan vara något positivt. Samtalen har gett mig självkänsla, beslutsamhet, tips, idéer, förslag gällande hur jag ska förbättra mitt CV, förbereda mig inför en anställningsintervju med potentiell arbetsgivare samt “tänk på under intervjun” i verktygslådan.

Börja med en “smakbit”? 

Det finns alltid möjlighet att bryta ut delar från utvecklingsprogrammet för att testa på. Förslagsvis kan man börja med “kartläggningen” och med någon eller några få “moduler” om så önskas. Anmäl ditt intresse i formuläret (ovan eller under) så kan vi prata om alla detaljer och möjligheter! 

Skicka in din fråga!

3 + 15 =