hjärta på stranden

Om du vill visa din omtänksamhet mot någon annan är en bra början att visa nyfikenhet och öppenhet. Ställ gärna frågor till personen med ärlig nyfikenhet inför svaret. Lyssna aktivt (d.v.s. verkligen lyssna och ta in det som sägs, utan att försöka berätta något om dig själv eller något du varit med om så fort du får tillfälle). Visa din nyfikenhet och ditt intresse och ställ gärna följdfrågor för att få personen att berätta mer. Var öppen inför svaret. Du visar din omtanke bara genom att visa nyfikenhet och lyssna. Dessutom får du kanske information om på vad personen tycker om så att du vet hur du kan gå vidare om du vill göra något annat omtänksamt för personen.

Nyfikenhet och öppenhet är två viktiga ledord i både coaching och mindfuless, vilka ingår i Sann Utvecklings tjänsteutbud. I coaching ställs frågor till den som coachas för att denne själv ska komma på hur målet som sätts ska uppnås. Coachen är nyfiken och ställer många öppna och kraftfulla frågor. Samtalsformen är omtänksam. Förhållningssättet mindfulness innebär att man är medvetet närvarande i varje stund för att på så sätt kunna njuta av nuet och för att kunna välja hur man agerar på en tanke, en känsla eller ett agerande. För att kunna göra det krävs bl.a. öppenhet och nyfikenhet; man försöker se varje situation som om den hände för första gången. På så sätt är man omtänksam både mot sig själv och sin omgivning.