Självledarskap i organisationen!

För att leda andra & för att må och prestera på topp krävs ett framgångsrikt självledarskap (personligt ledarskap)! 

Tänk om varje individ kunde använda sina unika styrkor för att må riktigt bra och samtidigt skapa riktigt bra resultat; både för sig själv och de runt omkring. Tänk vad det skulle göra för den egna hälsan, omgivningens trivsel och organisationens lönsamhet! 

Investera i din personal och nå gemensam framgång genom:

Balans

Arbetsglädje

Effektivitet

Trivsel

Sann Utveckling hjälper individer att leda sig själva till både välmående och framgång genom att hitta och använda sin potential på bästa sätt. Det är också en förutsättning för att leda andra framgångsrikt. 

Sann Utveckling drivs av Maria Bouvin – jur. kand, diplomerad coach och diplomerad mindfulnessinstruktör – som själv arbetat som bl.a.

 • Advokat på ledande affärsjuridisk advokatbyrå
 • Domare på hovrätten (och gjort tingstjänstgöring)
 • Ombudsman, regionalt arbetsmiljöombud och coach på fackförbund

Med den unika kombinationen av å ena sidan akademisk utbildning, egen erfarenhet av högt prestationsstyrt arbete med krav på strukturella ramar och kvalité och å andra sidan omfattande utbildning inom och stort intresse för “mjuka värden” (som coaching, förändringsprocesser och kommunikation), varm och omtänksam personligt  och förmåga att lyssna in det individuella behovet; erbjuds ni en mix av två världar där både hjärna och hjärta får plats. Ni får verktyg som verkligen fungerar!

Läs mer

Självledarskap – Personligt Ledarskap

(Utifrån samtalscoaching för ledare och medarbetare, Sann Utvecklings mest anlitade tjänst)

Vad?

Utveckling av Självledarskap

Sann Utveckling skapar klarhet, kraft, motivation och handling för att respektive individ ska kunna leda sig själv till både välmående och framgång

Individen får hjälp att

 • Hitta och använda sina styrkor på rätt sätt
 • Förhålla sig till sig själv och andra på ett gynnsamt sätt

 

Hur?

Individuella samtal (inkl. verktyg och övningar) där vi:

 • Hittar den gemensamma nämnaren i individens utmaningar/hinder
 • Sätter fingret på individens behov
 • Tar fram verktyg för nya sätt att tänka och agera
 • Skapar handlingsplan för individens mål
 • Skapar motivation och kraft för individens positiva förändring

 

Varför?

Djupgående och hållbar förändring som ger:

 • Tydligt fokus
 • Mål och riktning
 • Inre trygghet och styrka
 • Balans
 • Arbetsglädje
 • Resultat

Kort och gott; nödvändiga förutsättningar för att både må och prestera på topp!

Självklart sker detta utifrån en ram som satts upp av organisationen, individen och Sann Utveckling!

 (Fler tjänster, utöver samtalscoaching, finns längre ner på sidan)

Nöjda företagskunder!

 

Sann Utveckling har flera nöjda företagskunder för uppdrag inom chefscoaching, coaching av medarbetare, föreläsningar och workshops.  Här kan du läsa citat från några av dem:

"Vi rekommenderar Maria Bouvin eftersom hon är kunnig, engagerad och en bra föreläsare, som både informerar, upplyser, utbildar och följer upp." /Christian Sjöberg, Konsultchef

v

"Maria hjälpte våra yngre jurister att hantera stress och planering i advokatyrket på ett mycket bra sätt. Hon bidrog med sina egna erfarenheter och deltagarna fick med sig många bra verktyg." /Johan Månsson, Advokat/Partner, Rosengrens Advokatbyrå

"Vi rekommenderar Maria Bouvin eftersom hon har förmågan att se kundens behov, hon är oerhört lyhörd och vågar på ett konstruktivt sätt vara tydlig med det hon hör och ser. Är kompetent inom området stresshantering och utveckling av både chefer, ledare och medarbetare." / Katinka Kubenka, Ägare

v

"Marias bakgrund som affärsjurist på en större byrå ger en ovärderlig förståelse för medarbetarens utmaningar och möjligheter i yrket och i branschen. Detta, tillsammans med hennes empatiska och pragmatiska coachningsstil gör henne till en värdefull samarbetspartner för oss." /Lisa Bogren, HR-chef, Setterwalls Advokatbyrå

Fördelar för organisationen

Individens välmående och prestation är självklart viktiga nycklar även för organisationen; inte minst i kunskapsintensiva branscher där individens prestation kan vara avgörande för hela organisationens framgång. 

Bättre arbetsmiljö

 • Ökat eget välbefinnande- trevligare som medarbetare
 • Positiv energi sprids
 • Klimatet på arbetsplatsen förbättras
 • Öppnare och mer stöttande miljö

Vi är varandras arbetsmiljö!

Hälsa

 • Mindre stress
 • Ökad trivsel
 • Större meningsfullhet
 • Mindre sjukskrivning

Vi mår bra när vi är starka!

Effektivitet

 • Ökat fokus
 • Minskad stress
 • Energi på rätt sak
 • Drivkraft

Med hållbar effektivitet nås bäst resultat!

Sann Utvecklings arbetssätt

Sann Utveckling erbjuder tjänster som passar just för individen och/eller organisationen.

Du som kund står i centrum och därför börjar varje uppdrag med ett möte där vi tillsammans utreder vilka utmaningar som finns och vad bästa sättet att lösa dem på är. Tjänsterna anpassas efter behov och önskemål och ni får verktyg som passar i den aktuella situationen och som ger hållbart resultat! Metoder som används är:

 • Coaching (i grupp eller för individ)
 • Mindfulness
 • Mental träning, positiv psykologi, vägledning

Tjänsterna består av föreläsning, workshop/gruppcoaching, individcoaching/vägledning, mindfulnesskurs på arbetsplatsen och e-kurser

Vilka tjänster passar er?

e-kurser?

E-kurser är ett kostnads- och tidseffektivt sätt att lära sig mer inom respektive område. Individen kan logga in när och var som helst för att genomföra kursen.

Läs mer om e-kurser!

Coaching/Vägledning?

Samtal med coaching/vägledning är ett totalt skräddarsytt sätt att få djupgående och hållbar förändring. Ett individuellt ledarskapsprogram!

Läs mer om coaching!

Föreläsning?

Föreläsningar passar er som vill ha inspiration och konkreta verktyg för hela arbetsplatsen/gruppen. Lägg till en workshop för fördjupning i ämnet!

Läs mer om föreläsning!

Boka möte!

Boka ett kostnadsfritt möte för genomgång av era utmaningar och behov samt lösningsförslag!
Fyll i formuläret så blir du kontaktad. Eller ring 070-3731507.

14 + 7 =

Exempel på områden som Sann Utveckling kan hjälpa dig inom:

Stresshantering

Stressrelaterad ohälsa och sjukskrivning är ett stort problem i arbetslivet. Dessutom skapar stress ineffektivitet och vantrivsel. Sann Utvecklings stresshantering hjälper er att skapa lugn, effektivitet och arbetsglädje på både individ- och organisationsnivå. Oavsett om det handlar om förebyggande åtgärder eller i rehabiliteringssyfte. Ni får kunskap och verktyg för träning i förhållningssätt och ändrade vanor, för hållbara arbetssätt!

k

Chefscoaching

Som chef eller ledare ställs du inför flera olika typer av utmaningar. Du ska kunna leda både dig själv och dina medarbetare på ett framgångsrikt rätt. Sann Utvecklings chefscoaching hjälper dig med det. Du får både coaching för att själv hitta de bästa lösningarna och rådgivning samt verktyg som stöd i ditt ledarskap. Du kan få hjälp med struktur, prioritering, stresshantering, konflikthantering, målsättning, att skapa engagemang och mycket annat, Vi använder både intuition och intellekt. En chefscoachning som fungerar i din vardag och arbetssituation.

Talent Management

Vi har alla olika styrkor och drivkrafter. Vi är bra på olika saker och behöver olika saker för att må bra. Individens drivkrafter och kärnvärden behöver stämma överens med organisationens syfte och kärnvärden. Känsla av att känna meningsfullhet och att vara del i ett sammanhang blir alltmer viktigt för medarbetarna. Sann Utvecklings coaching och råd inom Talent Management hjälper er att ta reda på medarbetarnas individuella önskemål för trivsel och utveckling så att ni kan behålla rätt medarbetare.

Outplacement

Hur noggranna ni än varit i er rekrytering och hur väl ni än arbetat med trivsel och utveckling händer det tyvärr att medarbetare och organisation behöver gå åt olika håll. Att processer inom outplacement sköts på ett korrekt sätt, både juridiskt och humant är såklart viktigt för individens mående och organisationens renommé. Sann Utveckling hjälper er både i interna karriärfrågor och när medarbetare och organisation behöver skiljas åt.

Share This: