Självledarskap

Vad är det?

Självledarskap - genom sann utveckling!

 

Självledarskap enligt Sann Utveckling handlar om att leda dig själv på bästa sätt genom att:

 • Ha en tydlig vision och sätta tydliga mål, samtidigt som du är öppen för vad som händer
 • Hitta och på rätt sätt använda dina unika styrkor
 • Ta dig över dina mentala hinder, som stress, oro, ångest, låg självkänsla o.s.v. för att istället (så ofta som möjligt) känna inre trygghet, styrka, glädje och energi!
 • Förhålla dig till dig själv och dem runt omkring dig på ett gynnsamt sätt

Det handlar om ständig utveckling och utvecklingen börjar inifrån dig själv. Självledarskap är brett - det handlar om hur du leder dig själv både i livet och arbetslivet; och självklart har du även andra att ta hänsyn till. Utveckling inom ett område leder ofta till utveckling även inom andra. Utvecklingen går upp och ner, men du är ständigt på väg framåt/uppåt. 

 

3 vanliga områden för självledarskap:

 

 

Stresshantering

 • för bättre hälsa/arbetsmiljö
 • för högre levnadsstandard
 • för ökat fokus
 • för ökad närvaro
 • för ökad effektivitet
 • för möjliggörande av inre lyssnande

Öka din effektivitet och hälsa genom mindre stress!

Läs mer...

Personlig utveckling

 • för bättre användande av dina inre drivkrafter och styrkor
 • för ökad livsglädje
 • för ökad arbetsglädje
 • för högre energi
 • för bättre hälsa

Ökat välmående och framgång genom utveckling av din potential!

Läs mer...

Karriärvägledning

 • för arbetsglädje
 • för energi 
 • för meningsfullhet
 • för trygghet och styrka
 • för rätt användande av din kompetens!

Ökad framgång med korrekt användande av dina styrkor och drivkrafter! 

Läs mer...

Share This: