Kvalitet

En av Sann Utvecklings värdegrunder är professionalism, som på många sätt är detsamma som kvalitet. Professionalism och kvalitet är självklart för Sann Utveckling och något som jag har med mig från min bakgrund som advokat i affärsvärlden.

För Sann Utveckling innebär professionalism att kunden står i fokus och får de tjänster som just den kunden behöver just då och på det sätt som behövs. Det betyder alltså att kunden får anpassade tjänster utifrån sitt behov. Av den anledningen används ett arbetssätt där nulägesanalys, behovsanalys, genomförande och uppföljning sker som en naturlig del i uppdraget; allt för att ge kunden ett högt mervärde. Professionalism innebär även att kunden snabbt får svar eller återkoppling på frågor och funderingar. Självklart innebär det även att diskretion tillämpas i alla kontakter. Hos Sann Utveckling ska du som kund vara nöjd och trygg. Kort och gott; tjänsterna utförs med kvalitet och med omsorg.

Kvalitet används inte bara för att beskriva tjänsterna som sådana och för upprätthållande av hög professionalism. Kvalitet är också något som används i det till synes lilla, men ändå så viktiga förhållandet till sig själv och andra.

Jag använder kvalitet i mina samtal med kunder och andra genom att lyssna aktivt och intresserat. Jag försöker vara närvarande i ögonblicket och det ger kvalitet, inte bara till kunden utan även till mig själv. Att genomföra en sak i taget och med full uppmärksamhet ger kvalitet. Dessutom hänger kvalitet inte bara ihop med utförande av tjänster och professionalism, utan är lika viktigt i vardagen. Det gäller både mig själv och de jag hjälper. Därför är det viktigt med ett helhetsperspektiv i förändringsprocesser. Tänk på ordet livskvalitet.

Fundera gärna över hur du kan få in mer kvalitet i ditt liv och arbetsliv.

Med omtanke,

Maria Bouvin

[bws_linkedin display=”share”]