Stresshantering

Programmet Sann Balans – för lugn, trygghet och hållbart arbetssätt

 

 

Sann Balans

Skräddarsytt utvecklingsprogram för att förebygga och hantera stress

 

För dig som

 • Har kört dig själv alldeles för hårt och nu behöver hjälp att bryta negativa tanke- och beteendemönster för att bryta stressen (innan du “tvingas” till sjukskrivning)
 • Är på väg tillbaka eller snart kommer tillbaka från en sjukskrivning och behöver hjälp att skapa nya hållbara vanor i både tanke och handling för att kunna prestera på jobbet och må bra!
 • Känner att du helt enkelt inte känner det lugn och den harmoni du skulle vilja göra på och av jobbet.

Innehåll i utvecklingsprogrammet Sann Balans

Utifrån ett förslag på upplägg i 6 månader. Annan omfattning är möjlig!

 

 • Uppstartsmöte
  – samtal kring nuläge, behov och önskat läge
  – genomgång av förväntningar på programmet
  – Stresstest (som görs om efter avslutat program för att mäta skillnad)
 • 2 tim Djupgående kartläggning av:
  – Nuläge- och behov
  – Stressorer
  – Blockeringar och Beteendemönster
  – Framgångsnycklar för förebyggande och hantering av stress
 • Ca 11 samtal med coaching och vägledning
  – Under 1:a månaden hålls samtal varje vecka (för tät kontakt och stöd)
  – Under månad 2-3 hållas samtal varannan vecka (för stabil utveckling)
  – Under månad 4-6 hålls samtal var 4:e vecka (som uppföljning)
 • Verktyg som t.ex.
  – Balanshjulet
  – Stressdagbok
  – Mindfulnessträning via app
  – Tidsplanering
  – Kartläggning av vad som tar respektive ger energi
  – ”Batteriindikator” (mätning av upplevd energi)
  – Energipåfyllnad
  – Frågor för självreflektion
 • Avslutande möte
  – Summering
  – Stresstest (för att mäta skillnad i upplevd stress)
  – Handlingsplan framåt för att vidmakthålla goda resultat
 • Uppföljande samtal 2-3 månader efter avslut för att se att planen följs och utvecklingen går åt rätt håll.

 

Sann Balans – program för stresshantering i  6 månader

 

Startdatum: När som helst 

Plats: Online via zoom

Antal tillfällen: ca 11 st à 1 tim
samt egna övningar emellan tillfällena

Investering: Begär offert utifrån ert specifika behov!

  

 

Resultat och värde

Efter avslutat program (förutsatt att du tagit ansvar för din utveckling och gjort övningarna):

 

 • Är du klar över vad som stressar dig och varför 
 • Vet du vad som ger dig lugn och hur du ska komma dit 
 • Har du verktyg för att öva på att bryta negativa tanke- och beteendemönster och istället skapa gynnsamma sådana.
 • Har du verktyg för att kunna hantera din tid och din energi på ett sätt som gynnar dig 

Kort och gott; du upplever ökad trygghet, stabilitet, lugn och glädje samt kan skapa goda resultat på jobbet och må bra under tiden!

Anmäl intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan så blir du kontaktad. Då kan ställa dina frågor och få offert. 

Ange “Sann Balans” i meddelanderutan.

13 + 1 =

“Jag tar med mig en positiv känsla. Det har varit bra att reflektera med någon man inte känner och sätta ord på det man tänker. Jag går vidare med en klar blick och ett positivt sinne. Något har hänt och jag vill inte tillbaka. Jag känner mig fri.” 

”Coachingen ger tankeväckande och värdefulla insikter om beteendemönsters effekter i den yrkesverksamma vardagen och förmedlar samtidigt effektiva verktyg som möjliggör ett långsiktigt hållbart arbetssätt.”

Maria är en mycket engagerad coach som verkligen har hjälpt mig i mitt arbete mot bättre självkänsla och självförtroende i arbetet. Hon har lärt mig bryta gamla invanda mönster och fått mig att tänka i nya banor och redan efter ett par möten kunde jag märka positiva resultat. Jag känner stort förtroende för Maria som är ett fantastiskt stöd i det krävande arbetet med att förändra mitt sätt att se på mig själv och mina prestationer.

Börja med en “smakbit”? 

Det finns alltid möjlighet att bryta ut delar från utvecklingsprogrammet för att testa på. Förslagsvis kan man börja med “kartläggningen” och med någon eller några få “moduler” om så önskas. Anmäl ditt intresse i formuläret (ovan eller under) så kan vi prata om alla detaljer och möjligheter! 

Skicka in din fråga!

6 + 1 =