Stresshantering

Utifrån dina förutsättningar och för ditt självledarskap!

Stresshantering för framgångsrikt personligt ledarskap

– så att du kan känna:

Lugn

 

Trygghet

 

Glädje

 

Balans

 

Vill du ha 10 gratis tips för stresshantering?

 

Fyll i din mailadress här nedan så får du tipsen via mail i pdf att spara! OBS! du lämnar därmed ditt samtycke enligt ovan!
(Beklagar den krångliga administrationen, men håll ut, det är värt det!)

Hårda krav? Lite tid? Mycket press?

Arbete i en hårt prestationsstyrd organisation, prestationsstyrd yrkesroll och/eller när du ställer höga krav på dig själv är på många sätt utmanande och ofta stressande. Behovet av stresshantering är då särskilt stort. Även om arbetet i sig är roligt kan det bli för mycket. Det är vanligt med:

Krav utifrån

 • Din arbetsgivare har höga förväntningar
 • Dina klienter/kunder vill ha hjälp nu och hög kvalité!
 • Branschen “andas” krav och stress
 • Ditt arbete är styrt av lagar, regler, råd, riktlinjer

Krav inifrån

 • Du ställer hårda krav på dig själv
 • Du har svårt att säga nej
 • Du har svårt att släppa jobbet
 • Du vill prestera på topp

Det kan göra att du ständigt tänker på allt du måste göra, jobbar mycket övertid och har få stunder till mental och fysisk återhämtning. Men, återhämtning är nödvändigt för att du inte ska bli sjuk av stress och press! Stresshantering är därför viktigt.

Hållbar stresshantering utifrån kundens förutsättningar för:

Bättre hälsa

 • Du mår bättre
 • Du sover bättre
 • Du orkar mer

Ökad effektivitet

 • Du orkar mer
 • Du prioriterar bättre
 • Du presterar bättre

Bättre problemlösning

 • Du lyssnar bättre
 • Du tänker nytt
 • Du ser nya lösningar

Bättre trivsel

 • Du mår bättre
 • Omgivningen mår bättre
 • Ni samarbetar bättre

Ju tidigare du uppmärksammar stressproblematik och inser behovet av förändring, desto lättare och fortare går det att ändra beteendet och tankarna, bryta den onda spiralen, hantera stressen och leva ett lugnare och mer hälsosamt liv. Ta tag i din eller företagets stressproblematik nu och använd stresshantering som fungerar!

Vill du ha hjälp och stöd i stresshantering?

– Sann Utveckling ger dig verktygen!

 

Föreläsning

Sann Utveckling erbjuder föreläsningar i Stresshantering, Mindfulness och Personlig effektivitet för att ge inspiration och verktyg för förändrade förhållningssätt. Föreläsningarna anpassas efter er arbetsplats behov och kan med fördel kombineras med övningar för att bilda en workshop.

 

Coachning

Coachning är ett effektivt sätt för att reda ut vad stressen beror på och hur den kan hanteras bättre. Den som coachas får kraftfulla frågor och hittar själv svaren och får insikter som leder till ett mål med mindre stress. Coachning lämpar sig för att hantera såväl yttre krav och hur prioriteringar kan göras som inre krav och hur förhållningssätt kan ändras för att få ökat lugn.

 

Mindfulness på arbetsplatsen

Boka en kurs i mindfulness till din arbetsplats. Mindfulness innebär att du mentalt fokuserar på en sak i taget. Det är väl beprövat och forskning visar att det fungerar. Vanliga resultat är:

 • ökat lugn
 • minskad oro
 • ökad effektivitet
 • större förmåga att hantera förändringar

Mindfulness är ingen quickfix, utan ni behöver träna hjärnan på att fokusera på rätt saker. Jag kommer till er arbetsplats och håller träffar där ni får information och övar. Därimellan tränar ni själva m.h.a. en smidig app, var och en för sig eller tillsammans på arbetsplatsen.

 

Individuell mindfulness

Mindfulness är ett förhållningssätt. Det är ett väl beprövat sätt att hantera stress och forskning visar att det fungerar. Du lär dig att mentalt fokusera på en sak i taget vilket ger effekter som bl.a.:

 • ökat lugn
 • minskad oro
 • ökad effektivitet

Det är ingen quickfix, utan du behöver träna din hjärna (som du tränar dina muskler på gym). Du tränar själv med en smidig app när det passar dig 2 ggr/dag i 4 resp 8 veckor (beroende på program). Därimellan får du vägledning och stöd per telefon en gång/veckan helt utifrån dina förutsättningar så att du får ut maximalt resultat.

 

Workshop m.m.

Du kan beställa en skräddarsydd föreläsning, workshop eller kurs i Stresshantering, Mindfulness eller Personlig effektivitet för att få inspiration och verktyg för förändrade förhållningssätt.

 

e-kurser

Genom e-kurser kan du lära dig om rätt förhållningssätt när och där det passar dig. I dagsläget finns e-kurser i mindfulness och personlig effektivitet.

Läs mer!

 

Sann Utveckling kombinerar det bästa av två världar;

 • å ena sidan: principerna och förhållningssättet inom medveten närvaro (mindfulness), där det till stor del handlar om att träna på att släppa taget, bara vara, observera och lägga märke till vad som sker samt acceptera det som det är, och
 • å andra sidan det mer aktiva, reflekterande och skapande förhållningssättet som coachning och mental träning står för.

Enligt Sann Utveckling behövs båda dessa synsätt och kombinerar därför det bästa av två världar. Självklart efter individens eller organisationens unika behov!

“En ökad förståelse om förhållandet mellan Tanke-Kropp-Känsla, att de pratar med varandra åt alla håll. Ser det som ett verktyg när jag är på väg att slå på stressen”

“Jag fick värdefulla verktyg som jag kommer ha otrolig nytta av. Det jag behövt och sökt efter”

“Jag tar med mig känslan att ha makten över situationen, att jag inte måste sätta igång en negativ tankeprocess. En befriande känsla”

Skadlig stress

Som du säkert vet är stress inte är bra för din hälsa. Du vet säkert också att stressen påverkar ditt humör.

Men visste du att kroppen bara klarar av 20 min stress om dagen, innan den börjar brytas ned?
Och visste du att stress blockerar möjligheten till nytänkande och kreativa lösningar? Om du vill kunna tillvarata din klients eller din kunds bästa behöver du tänka nytt!

Om du lider av stress, gör något åt det innan du drabbas av utbrändhet eller utmattningssyndrom.

Stress som livsstil

Många tror att man måste stressa för att få mycket gjort. På många arbetsplatser är också stress en kutym, eftersom det finns en föreställning om att en stressad person är en person med mycket att göra och därför är en eftertraktad person som är bra på sitt arbete. Det stämmer inte. Det är fullt möjligt att få mycket jobb utfört med betydligt mindre stress. Dessutom blir man mer effektiv, och håller i längden, om man inte stressar. Du blir också en trevligare medarbetare och ledare om du är mer lugn och effektiv.

Stress som ovana

Många vågar inte säga ifrån när de har för mycket att göra. Det kan leda till att personen hela tiden får mer att göra, eftersom den framstår som så effektiv och alltid kan ta mer. Många vet inte heller hur de ska sätta ord på sina känslor. Istället visar personen att han/hon är stressad och känner sig “tvingad” att uppträda stressat som ett rop på hjälp.

Det är inte heller ovanligt att vetskapen om att man lever med skadlig stress leder till en allt ökande ond stresspiral.

Medveten närvaro (mindfulness)

Inte nog med att vi ständigt matas med information, vi har också många förväntningar på oss. Detta kan bli stressande och det kan vara svårt att prioritera vart vi ska lägga vårt fokus. Genom att vara mer medvetet närvarande kan vi bl.a. bli mer effektiva, mindre stressade och mindre oroade. Det finns omfattande forskning som visar att medveten närvaro (mindfulness) fungerar. Dessutom tillämpar flera stora företag och organisationer medveten närvaro som förhållningssätt.

För att vara mer närvarande i varje enskilt ögonblick krävs träning. Sann Utveckling har föreläsningar om och kurser i Mindfulness. Det bästa sättet att ta reda på vad mindfulness är och hur det fungerar är att prova själv, så boka in en föreläsning eller kurs hos mig.

Läs gärna mer om medveten närvaro (mindfulness) på Mindfulnesscenter, som har flera länkar till forskning och nyheter på området.

Maria Bouvin ingår i Nätverket av mindfulnessinstruktörer i Mindfulnesscenter AB och är utbildad av Dr Ola Schenström. Ola är läkare sedan 35 år och specialist i allmänmedicin och en av Sveriges ledande experter på mindfulness. Han är utbildad i USA av bland andra professor emeritus Jon Kabat-Zinn som också skrivit förordet till Olas bok Mindfulness i vardagen

MFC logga

Maria Bouvin, Sann Utvecklings ägare

Om Maria Bouvin

Sann Utveckling drivs av Maria Bouvin, f.d. advokat och f.d. domare med egen erfarenhet av hur det är att arbeta och leva utifrån höga krav och prestation. Maria har lett sig själv från stress, låg självkänsla, dåligt självförtroende. låg energi och en känsla av att något saknades till att istället känna lugn, glädje, meningsfullhet och framgång. Efter utbildning till coach, mindfulnessinstruktör och flera andra utbildningar skapar Maria förutsättningar för att du ska kunna leda dig själv på ett framgångsrikt sätt.

Läs mer

 

 

 

 

Sann Utvecklings logotyp som står för omtanke, energi och positiv förändring

Om Sann Utveckling

Sann Utveckling erbjuder tjänster för mental trygghet så att du kan uppnå lugn, arbetsglädje och prestera även i pressade situationer. Sann Utvecklings värdegrunder; omtanke, professionalism, energi och nytänkande löper som en röd tråd genom alla tjänster. Basen i verksamheten är filosofin att genom optimalt användande av individuella styrkor, rätt förhållningssätt och rätt kommunikation når både individ och organisation välmående och framgång. Mår de anställda bra, mår företaget bra!

Läs mer

 

 

 

 

Kontakta Sann Utveckling

15 + 7 =

Share This: