Professionalism och Kvalité

En av Sann Utvecklings värdegrunder är professionalism, som på många sätt är detsamma som kvalitet. Professionalism och kvalitet är självklart för Sann Utveckling och något som jag har med mig från min bakgrund som advokat i affärsvärlden. För Sann Utveckling innebär...