IT och stress

I dagens IT-samhälle matas vi ständigt med information, en del väldigt värdefull. Många har svårt att hantera all den information vi får till oss och blir stressade av det. Vi behöver verktyg för att prioritera, sortera och hur vi ska förhålla oss till informationen...