Omtänksamhet genom nyfikenhet och öppenhet

Om du vill visa din omtänksamhet mot någon annan är en bra början att visa nyfikenhet och öppenhet. Ställ gärna frågor till personen med ärlig nyfikenhet inför svaret. Lyssna aktivt (d.v.s. verkligen lyssna och ta in det som sägs, utan att försöka berätta något om dig...

IT och stress

I dagens IT-samhälle matas vi ständigt med information, en del väldigt värdefull. Många har svårt att hantera all den information vi får till oss och blir stressade av det. Vi behöver verktyg för att prioritera, sortera och hur vi ska förhålla oss till informationen...