Omtänksamhet genom nyfikenhet och öppenhet

Om du vill visa din omtänksamhet mot någon annan är en bra början att visa nyfikenhet och öppenhet. Ställ gärna frågor till personen med ärlig nyfikenhet inför svaret. Lyssna aktivt (d.v.s. verkligen lyssna och ta in det som sägs, utan att försöka berätta något om dig...

Högkänsliga personer (HSP)

En av Sann Utvecklings värdegrunder är omtanke och det genomsyrar de tjänster som erbjuds. Denna vecka handlar Sann Utvecklings inlägg på hemsidan och sociala medier om just omtanke. Omtanke handlar inte bara om att bry sig om andra. Minst lika viktigt är det att ha...

Värdegrunder och varumärke

När Sann Utvecklings logga skapades ville jag att den skulle utstråla det Sann Utveckling står för och det jag vill erbjuda mina kunder. Hjärtat, eller de två hjärtana står både för omtanke/omhändertagande och för att positiv förändring kommer inifrån. Strålarna står...