Tjänster

För ditt framgångsrika personliga ledarskap!

Vad passar dig?

e-kurser?

E-kurser passar dig som har ont om tid och vill vara flexibel i tid och rum!

Läs mer om e-kurser!

Coaching/Vägledning?

Coaching passar dig som vill få individuell hjälp och gå djupet med din förändring!

Läs mer om coaching!

Föreläsning?

Föreläsningar passar er som vill ha inspiration och konkreta verktyg. Lägg till en workshop för fördjupning i ämnet!

Läs mer om föreläsning!

Tillsammans arbetar vi utifrån 4 steg:

Stanna upp

  • Ta pauser
  • Få återhämtning
  • Vila

Reflektera

  • Vad vill du uppnå?
  • Vad behöver du då?

Planera

  • Sätt tydliga och motiverande mål!
  • Skapa en handlingsplan!

Agera

  • Gör det du behöver!
  • Steg för steg
  • Prestera!

Kontakta Sann Utveckling

11 + 14 =

Share This: