Tjänster

För ditt framgångsrika personliga ledarskap!

Vad passar dig?

e-kurser?

E-kurser passar dig som har ont om tid och vill vara flexibel i tid och rum!

Läs mer om e-kurser!

Coaching/Vägledning?

Coaching passar dig som vill få individuell hjälp och gå djupet med din förändring!

Läs mer om coaching!

Föreläsning?

Föreläsningar passar er som vill ha inspiration och konkreta verktyg. Lägg till en workshop för fördjupning i ämnet!

Läs mer om föreläsning!

Tillsammans arbetar vi utifrån 4 steg:

Stanna upp

  • Ta pauser
  • Få återhämtning
  • Vila

Reflektera

  • Vad vill du uppnå?
  • Vad behöver du då?

Planera

  • Sätt tydliga och motiverande mål!
  • Skapa en handlingsplan!

Agera

  • Gör det du behöver!
  • Steg för steg
  • Prestera!

Maria Bouvin, Sann Utvecklings ägare

Om Maria Bouvin

Sann Utveckling drivs av Maria Bouvin, f.d. advokat och f.d. domare med egen erfarenhet av hur det är att arbeta och leva utifrån höga krav och prestation. Maria har lett sig själv från stress, låg självkänsla, dåligt självförtroende. låg energi och en känsla av att något saknades till att istället känna lugn, glädje, meningsfullhet och framgång. Efter utbildning till coach, mindfulnessinstruktör och flera andra utbildningar skapar Maria förutsättningar för att du ska kunna leda dig själv på ett framgångsrikt sätt.

Läs mer

 

 

 

 

Sann Utvecklings logotyp som står för omtanke, energi och positiv förändring

Om Sann Utveckling

Sann Utveckling erbjuder tjänster för mental trygghet så att du kan uppnå lugn, arbetsglädje och prestera även i pressade situationer. Sann Utvecklings värdegrunder; omtanke, professionalism, energi och nytänkande löper som en röd tråd genom alla tjänster. Basen i verksamheten är filosofin att genom optimalt användande av individuella styrkor, rätt förhållningssätt och rätt kommunikation når både individ och organisation välmående och framgång. Mår de anställda bra, mår företaget bra!

Läs mer

 

 

 

 

Kontakta Sann Utveckling

10 + 8 =

Share This: