Utvecklings-program

 för ledares, medarbetares och organisationens välmående och framgång!

 

 

 

En organisation är uppbyggd av och beroende av dess medarbetare. För att verksamheten ska fungera, nå uppsatta mål och vara lönsam är det av yttersta vikt att medarbetarna mår bra och skapar bra resultat!

Ledarna i organisationen har en extra viktig roll för välmåendet och framgången; att alla drar åt samma håll.

Ibland drar man trots allt inte längre åt samma håll och arbetsgivare och arbetstagare kan behöva skiljas åt.

Individella utvecklingsprogram för ledare & medarbetare

 – hybrid mellan utbildning och coachning för bästa stöd!

Ledarskap

Tydliga, trygga och starka ledare i balans som skapar framgång utifrån: 

 • vision och mål 
 • ledarens unika styrkor och ledarstil 
 • gynnsamt förhållningssätt 
 • medarbetarnas styrkor och behov
 • gynnsam kommunikation
 • effekt i vardagen

Stresshantering

Välmående och hållbart effektiva medarbetare och ledare som känner inre lugn utifrån: 

 • klarläggande av vad som skapar stress och tar energi
 • brytande av stresskapande tanke- och beteendemönster
 • skapande av hållbart förhållnings- och arbetssätt
 • verktyg och rutiner 
digitalt stöd för ledare

Omställning

När det inte går som man tänkt och vill ge sin medarbetare eller ledare en god fortsättning i karriären genom: 

 • en plattform för accepterande av nuläget
 • ett tydligt karriärmål
 • ökad självkänsla och självförtroende
 • klarhet i styrkor och drivkrafter
 • kompetenskartläggning, CV och intervjuträning

Självledarskap

Alla är i behov av ett gott självledarskap, grunden till både medarbetarskap och ledarskap.

Innehåll i programmet uppdateras. Mer info och länk inom kort.

Kick-start-verktyg för utveckling!

Prova på coaching

Bolla dina utmaningar och hitta lösningar som fungerar!

Kvinna mediterar mindfulness

onlinekurs i mindfulness

Minskad stress, ökat fokus och möjlighet till medvetna beslut!

Affärskvinna mediterar

10 tips för stresshantering

Självledarskap på jobbet

Gratis guide i Ledarskap

 Framgångsrikt ledarskap utifrån din bästa tillgång - DU!

Skicka in din fråga!

9 + 12 =