Sann Utveckling i Väst

När Sann Utvecklings logga skapades ville jag att den skulle utstråla det Sann Utveckling står för och det jag vill erbjuda mina kunder. Hjärtat, eller de två hjärtana står både för omtanke/omhändertagande och för att positiv förändring kommer inifrån. Strålarna står för energi, som kommer inifrån – precis som våra inre drivkrafter. Den gröna färgen står för hälsa och nytänkande. Detta tillsammans skapar förutsättningar för positiv (eller sann) utveckling. Med tillägget professionalism eller kvalitet, som är självklart i Sann Utvecklings erbjudande av tjänster, kan det sammanfattas i fyra värdegrunder: Omtanke, Professionalism, Nytänkande och Energi.

Det är också spännande att när jag frågar personer vad de tycker att loggan utstrålar eller står för så får jag svar som stämmer väldigt bra överens med vad Sann Utveckling står för, men beskrivet med andra ord. Som exempel kan nämnas att någon tyckte att den utstrålar att det blir bättre och bättre. En annan att de olika delarna i “strålarna” hänvisar till att tjänsterna är mångfacetterade. Kommentera gärna med vad du tycker att loggan utstrålar.